Ceník služeb

Ceník výkonů, které nejsou hrazeny zdravotní pojišťovnou (nejsme plátci DPH)

Zdravotní prohlídka do zaměstnání (vstupní, preventivní, výstupní):

  • kategorie práce 1 (pouze registrovaní pacienti)
  • kategorie práce 2 - 4


600,- Kč

Smluvně

Předoperační vyšetření (samoplátci)

  • laboratorní vyšetření v laboratoři pro samoplátce 

 800,- Kč

Dle ceníku laboratoře

EKG (samoplátci)

250,- Kč

Ošetření nepojištěného pacienta 

800,- Kč

Výpis ze zdravotní dokumentace

 400,- Kč

Administrativní výkon (dle náročnosti)

200-400,- Kč

Výpis zdravotního stavu pro pojišťovnu 

500,- Kč

Potvrzení přihlášky ke studiu

200,- Kč

Lázeňský návrh pro samoplátce, příspěvkové lázně

400,- Kč

Zdravotní průkaz pro práci v potravinářství

300,- Kč

Lékařský posudek pro řízení motorových vozidel 

600,- Kč

Zdravotní způsobilost pro obsluhu VZV 

300,- Kč

Potvrzení řidičského průkazu od 65 let

300,- Kč

Lékařský posudek pro zbrojní průkaz

600,- Kč

Aplikace injekcí  (očkování), které pojišťovna nehradí

150,- Kč

CRP test (na vlastní žádost)

250,- Kč

INR test (na vlastní žádost)

200,- Kč

Test okultního krvácení do stolice (mimo preveneci, při ztrátě, znehodnocení)

200,- Kč

Test okultního krvácení do stolice včetně vyhodnocení 

250,- Kč

Vyplnění žádosti k přijetí do domu sociálních služeb/DPS

300,- Kč

Kopie - 1 strana 

20,- Kč

Očkování proti chřipce (vč. aplikace)

600,- Kč

Odebrání protilátek COVID-19 vč. vyhodnocení (IgA, IgM, IgG) 

  1500,- Kč 

Odebrání protilátek COVID-19 vč. vyhodnocení (IgG)

700,- Kč 

Vážení pacienti, naše ordinace nepřijímá platební karty!